บัญชีธนาคาร : Bank Account

บัญชีบริษัท

ธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี สาขา
กสิกรไทย บจก.เบสอินเตอร์เน็ตเซอร์วิสโซลูชั่น 054-1-98533-6 ออมพรัพย์ เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม9
Paypal บริษัท เบสอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสโซลูชั่น จำกัด * จำนวน
บาท

 

การขอใบกำกับภาษี และ การหักภาษี ณ ที่จ่าย

  1. ลูกค้าต้องแจ้งชำระเงินภายในวันที่โอนเงินทาง E-Mail ที่ [email protected] หรือผ่าน Line @bestinternet
  2. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี บริษัท เบสอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสโซลูชั่น จำกัด คือ 0105550110759
  3. วันที่ในใบกำกับภาษี จะลงเป็นวันที่แจ้งชำระเงินเท่านั้น
  4. หน่วยงานเอกชนสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3% และหน่วยงานรัฐหรือสถานที่ศีกษา สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 1% (กรณีที่มียอดค่าใช้จ่ายรวมกัน 1,000 บาทขึ้นไป ก่อน VAT)

    กรณีที่ท่านมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ทาง บริษัท เบสอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสโซลูชั่น จำกัด จะจัดส่งใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี เป็นรูปแบบ E-TAX INVOICE ผ่าน E-mail หลังจากที่ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ฉบับจริง) จากท่านเรียบร้อยแล้ว

กรุณาแจ้ง ชื่อ, ที่อยู่, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ในการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ให้ถูกต้องครบถ้วน ทุกครั้ง และสามารถขอแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้ ภายใน 1 วัน นับจากวันที่แจ้งโอนเงินเท่านั้น หากล่าช้ากว่านั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูล ทุกกรณี

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นทาง ทาง บริษัท เบสอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสโซลูชั่น จำกัด ได้เปลี่ยนแปลงระบบออกใบกำกับภาษี เป็นรูปแบบ e-Tax Invoice by Email ทางลูกค้าจะได้รับใบกำกับภาษี ทางอีเมล์ ในรูปแบบไฟล์ pdf โดยทางบริษัทและทางสรรพากรจะส่งให้ อย่างละ 1 ฉบับ ลูกค้าสามารถใช้ยื่นสรรพากรได้เลย