วิธีตรวจสอบ พื้นที่ Email บน DirectAdmin

วิธีตรวจสอบ พื้นที่ Email บน DirectAdmin

วิธีสร้าง E-mail Account บน DirectAdmin

1. login เข้าสู่ระบบ Direct Admin

2. ไปในส่วนของ Email Manament และเลือกเมนู E-Mail Accounts

E-Mail%20Accounts1

3. จะมีข้อมูลแสดง ว่าแต่ละบัญชีอีเมล์ใช้งานไปเท่าใด [ Usage (Meg) ] ,ส่งอีเมล์ไปกี่ฉบับ [ Sent ] ,ถูกระงับการใช้งานหรือไม่ [Suspended]

Check%20mail%20storage%20direct admin

วิธีตรวจสอบ พื้นที่ Email บน DirectAdmin

DirectAdmin License has expired คืออะไร

DirectAdmin License has expired คือ การที่ Direct Admin หมดอายุ หรือ DirectAdmin ไม่สามารถดึง Lisence ได้ เนื่องจาก DirectAdmin จะมีการดึง Lisence ในทุกๆ3เดือนโดยประมาณ โดยทางทีมงานคุณภาพ จาก Best IDC ได้จัดเตรียมวิธีการแก้ไขในกรณีนี้ไว้

การอัปเดต DirectAdmin License ของคุณด้วยตนเอง

หากคุณต้องการอัปเดต Lisence บน DirectAdmin ของคุณด้วยตนเอง คุณสามารถทำได้โดยป้อนข้อมูลของคุณจากนั้นเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ :
ID ลูกค้า (CID):  
รหัส Lisence (LID) : 

ให้คุณ ssh ไปที่ server ของคุณ ในระดับ Super User(root) และจากนั้นให้รันคำสั่งดังต่อไปนี้ ทีละบรรทัด

cd /usr/local/directadmin/scripts       // เปลี่ยนที่อยู่ไดเร็กทอรี่ปันจุบัน
./getLicense.sh 123 56789         // คำสั่ง อัปเดท Lisense ตามด้วย cid และเว้นวรรค lid
service directadmin restart        //  รีสตาร์ท service ของ direct admin