CentOS คืออะไร ?

CentOS คืออะไร ?

CentOS คือ ระบบปฏิบัติการ Linux ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งข้อมูลที่ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) แบ่งปันให้ CentOS โดยสาธารณะ โดย CentOS มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับ RHEL ได้ โครงการ CentOS ส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงแพคเกจเพื่อให้ Centos ลบการสร้างตราสินค้าและงานศิลปะ CentOS ไม่มีค่าใช้จ่ายและแจกจ่ายฟรี แต่ละรุ่นของ CentOS จะถูกเก็บรักษาไว้ได้นานถึง 10 ปี (โดยวิธีการอัพเดตด้านความปลอดภัย – ระยะเวลาการสนับสนุนโดย Red Hat มีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาที่เกี่ยวกับแหล่งที่มา) รุ่น CentOS ใหม่จะออกประมาณทุกๆ 2 ปีและแต่ละรุ่น CentOS จะได้รับการอัปเดตเป็นระยะ ๆ (ประมาณทุกๆ 6 เดือน) เพื่อสนับสนุนฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่ ส่งผลให้ระบบลีนุกซ์มีความปลอดภัยบำรุงรักษาต่ำเชื่อถือได้คาดการณ์ได้และสามารถทำซ้ำได้

Mirror Download Centos Thailand

bestthaihost.com By Best Internet Service Solution ( Best IDC ) คือผู้ให้บริการ Server Download CentOS ความเร็วสูงในไทย ที่ได้รับอนุญาติอย่างเป็นทางการจาก Centos.org

 

ตัวอย่างหน้า Desktop ระบบปฏิบัติการ Linux CentOS

desktop centos5 linux

Linux Centos5 Desktop


desktop centos6 linux

Linux Centos6 Desktop


Linux Centos7 Desktop