การกำหนดสิทธิ์ User ของ MySQL บน DirectAdmin

 1. เลือกเมนู MySQL Management
  การกำหนดสิทธิ์ User ของ MySQL บน DirectAdmin
 2. เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการจัดการ
  การกำหนดสิทธิ์ User ของ MySQL บน DirectAdmin
 3. หาชื่อ user ที่ต้องการแก้ไข จากนั้นกด modify privilleges
  การกำหนดสิทธิ์ User ของ MySQL บน DirectAdmin
 4. กำหนดสิทธิ์ของ user ตามต้องการ จากนั้นกด Save
  การกำหนดสิทธิ์ User ของ MySQL บน DirectAdmin