วิธีตรวจสอบ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Hosting DirectAdmin

1. login เข้าสู่ระบบ Direct Admin

2. เราสามารถเช็คข้อมูลที่ใช้ไป และขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ยังใช้ได้อยู่ ที่แถบขวามือ เมนู ” Your Account ”

Used : พื้นนที่ใช้ไป
Max : พื้นที่ทั้งหมด

Disk Space (MB) : ขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Hosting
Bandwidth (GB)  : จำนวนการรับส่งข้อมูล
E-Mails : จำนวนของอีเมล์
Ftp Accounts : จำนวนบัญชีผู้ใช้ FTP
Databases : จำนวนฐานข้อมูล
Inodes : จำนวนไฟล์

check stoge host directadmin