วิธีสร้าง Sub domain บน direct admin

1. login เข้าสู่ระบบ direct admin

2. ไปที่ส่วนของ Your Account และเลือกเมนู Subdomain Management

Subdomain%20Management

3. ในช่อง Add Sub-Domain : ให้กำหนดชื่อของ sub domain

Subdomain%20Management2

4. กด Create เพื่อบันทึก

– คุณสามารถใช้ ftp account จาก Domain หลัก ในการอัพโหลดไฟล์ขึ้นเว็บไซต์ได้เลย