หน้าเว็บไม่แสดง เมื่อมี ssl ( https:// )
สาเหตุที่หน้าเว็บไม่แสดง เมื่อมีการติดตั้ง ssl ( https:// ) สาเหตุอันเนื่องมาจาก ssl ไม่ได้อนุญาติให้มีการนำเข้าถึงไฟล์ หรือวัตถุอื่นๆ เข้าถึงหน้าไฟล์เว็บไซต์ที่อยู่ในโดเมนที่มีการติดตั้ง ssl certificate และเว็บเบราเซอร์เองจึงได้ทำการบล็อกเว็บไซต์ของคุณไว้ โดยไม่แสดงหน้าหา มีเพียงหน้าเว็บสีขาว จึงจำเป็นต้องปลดบล็อก โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ .

1. คลิกไปที่สัญลักษณ์ที่เป็นรูปโล่ ที่อยู่บนแถบ url ดังรูปที่แสดงด้านล่าง

2.คลิกที่คำว่า “โหลดสคริปท์ที่ไม่ปลอดภัย”

3.คลิกที่ปุ่ม ที่มีคำว่า “เสร็จสิ้น”

ssl ไม่แสดงหน้าเว็บ

 

แล้วเพราะอะไร หน้าเว็บเราถึงไม่แสดงแสดงล่ะ ?

สาเหตุที่หน้าเว็บไม่แสดง นั่นก็เพราะว่า เว็บไซต์ของคุณไปดึงวัตถุ ประเภทการติดแท็ก iframe , ดึง include ไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์อื่นๆ เข้ามาในหน้าเว็บ หรือมีการส่งค่าออกจากหน้าเว็บของคุณ ทำให้ไม่ตรงเงื่อนไขของ ssl จึงทำให้ระบบเห็นว่าไม่ปลอดภัย เลยสั่งให้เว็บไซต์ทำการปฏิเสธ และถูกแจ้งเตือนว่าไม่ปลอดภัย

วิธีแก้ไข สามารถแก้ไขได้ 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1. จากที่คุณใช้เรียกใช้ protocol เดิม คือ http (ตัวอย่าง : http://bestinternet.co.th/v1/img/preview.jpg ) ให้ทำการเปลี่ยนมาใช้ protocol https (ตัวอย่าง : https://bestinternet.co.th/v1/img/preview.jpg 

วิธีที่ 2. หากมีไฟล์วัตถุที่อยู่บนเว็บไซต์ของคุณอยู่แล้ว ให้คุณดำเนินดึงไฟล์เข้ามาโดยไม่ต้องผ่านโดเมน ความหมายก็คือการดึงไฟล์ตรงๆนั่นเอง (ไม่ต้องดึงผ่านชื่อเว็บ) ตัวอย่างเช่น /img/preview.jpg

แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย….